Par portālu

1.Par portālu

www.sip.jelgava.lv ir informatīvs portāls, kurā ikvienam ir iespēja iegūt informāciju un izteikt savu viedokli par sabiedrības integrāciju Jelgavā.

Visplašāk portālā atspoguļoti galvenie SIP darbības virzieni sabiedrības integrācijai Jelgavā:

- Darbs integrācijas jomā (kultūrā, izglītībā, sportā un sociālā jomā);

- Jaunatnes jomā;

- Jelgavas nevalstiskais sektors (sabiedriskā un pilsoniskā līdzdalība);

- Brīvprātīgais darbs.

 

2. Autortiesību atruna
www.sip.jelgava.lv ir interneta portāls, kas ir Jelgavas pašvaldības īpašums. Portāls satur oriģinālmateriālus, kā arī atvasinātus materiālus no citiem resursiem. Informācija, ko satur portāls ir aizsargāta saskaņā ar Autortiesību likumu.
Iesūtot materiālus portāla www.sip.jelgava.lv redaktoram, jūs nododat izmantošanas tiesības Pārvaldei. Pārvalde patur tiesības iesūtīto informāciju izmantot, pārveidot un publicēt, atsaucoties uz informācijas nosūtītāju.
Portālā www.sip.jelgava.lv ; esošo informatīvo, foto vai cita veida materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos bez Pārvaldes vadītājas rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.
Informācijas izmantošana nekomerciālos nolūkos ir pieļaujama saskaņā ar Autortiesību likumu, ievietojot atsauci uz portālu www.sip.jelgava.lv.
Ja netiek ievērots augstāk minētais, tiek uzskatīts, ka ir pārkāptas autortiesības un pārkāpējs var tikt saukts pie likumdošanā noteiktās administratīvās vai kriminālatbildības.
Ja vēlaties izmantot portālā publicētos materiālus, lūdzam, informējiet par to elektroniski  pa e-pastu: sip@dome.jelgava.lv.
Pārvalde neuzņemas atbildību par pārpublicēto informāciju no sadarbības partneru vai citu informācijas nosūtītāju materiāliem.
Publicētās informācijas autoru viedoklis var nesaskanēt ar Pārvaldes vai Jelgavas pašvaldības viedokli.

 

3. Komentāru ievietošanas
1) Pirms ziņojuma nosūtīšanas ieteicams pārlasīt un nepieciešamības gadījumā koriģēt tā saturu. 
2) Nav atļauts ievietot rupjus, cieņu aizskarošus, melus vai draudus saturošus, nacionālu naidu kurinošus, pornogrāfiska rakstura, kā arī cita satura ziņojumus, kas pārkāpj LR likumus un normatīvos aktus. 
3) Nav atļauts ievietot vienu un to pašu ziņojumu vairakkārt vai ievietot tēmai neatbilstošu ziņojumu. 
4) Ziņojums atspoguļo rakstītāja viedokli; tas var nesaskanēt ar portāla administrācijas viedokli. 
5) Nav atļauts ievietot komercreklāmu. 
6) Redaktors ir tiesīgs bloķēt lietotājus, kuri pārkāpj šos noteikumus, kā arī dzēst vai rediģēt ziņojumus, kas neatbilst šiem noteikumiem. 
7) Konflikti tiek risināti savstarpējā sarunu ceļā vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 
8) Šo noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības par izdarītajiem pārkāpumiem.


4. Atgriezeniskā saite

Portāla redaktoram nav pienākums atbildēt uz rakstu komentāriem vai diskusijās uzdotajiem jautājumiem. Lai uzdotu savu jautājumu Pārvaldei, kas saistīti ar JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldes darbu, paust ierosinājumu vai savu viedokli par sabiedrības integrāciju Jelgavā, lūdzam to sūtīt uz e-pastu sip@dome.jelgava.lv .
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

07.03.2019.
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07.03.2019.
Gleznu izstāde „Dabas krāšņums” (atklāšanas pasākums ir atcelts)
27.02.2019.
Pavasarīgs koncerts "Viss sievietēm!"
26.02.2019.
Slāvu svētki Masļeņica Jelgavā
22.02.2019.
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!”
22.02.2019.
Erasmus+ informatīvā pēcpusdiena
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019