KRIEVI

Jelgavas krievu biedrība "Istok"

Jelgavas krievu biedrības "Istok" priekšsēdētāja Sņežana Zenovjeva.                        

Biedrība dibināta 1992. gada 14.maijā.

Biedrības mērķi:

 • Krievu nacionālo kultūru, tradīciju saglabāšana un attīstība Jelgavā;
 • Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību Jelgavā;
 • Sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām, nodarboties ar labdarību;
 • Atbalstīt pensijas vecuma cilvēkiem cienīgo un aktīvo dzīvesveidu;
 • Sekmēt brīvprātīgo darbu;
 • Organizēt sabiedriski aktīvu dzīvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem Jelgavā;
 • Realizēt dažādu nozaru projektus un aktivitātes, kuru mērķa auditorija ir jaunieši;
 • Veicināt Latvijas un starptautiska mēroga informācijas apmaiņu un sadarbību starp citām organizācijām, uzņēmumiem un institūcijām.

Biedrībā darbojas ansamblis "Slavjanočka".

Nozīmīgākie biedrības pasākumi:

 • Krievu kultūras nedēļas Jelgavā;
 • Latvijas valsts neatkarības gadadiena;
 • Starptautiskā sieviešu diena;
 • Slāvu svētki „Masļeņica”.

Sadarbības partneri:

 • Jelgavas pilsētas Dome,
 • JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde;
 • Krievijas vēstniecība Latvijā;
 • Latvijas krievu kopiena;
 • Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija".

Krievu sakāmvārdi:

Vārds nav zvirbulis, izskrējis - nenoķersi.
Ratus taisi ziemā, ragavas - vasarā.

Jelgavas krievu biedrības "Istok" kontaktinformācija

Adrese: Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

Tālrunis: 26034332 (biedrības priekšsēdētāja Sņežana Zenovjeva)
E-pasts:istok.jelgava@inbox.lv
Nedaudz no vēstures

Jelgavas krievu kopiena 
Jelgavas krievu biedrība „Istok"
1992.
 – 2014.g.

 

Krievu kopiena Latvijā izveidojās Rīgā 1991.gadā.

    Jelgavā, kā Krievu kopienas Latvijā nodaļa dibināta 1992.gada 14.maijā. Par priekšsēdētāju tika ievēlēta Raisa Kozačenko, bet par sekretāru- Mihails Rjabovs, abi tajos gados bija Jelgavas Domes deputāti. Tas bija krieviem sarežģīts laiks- tā rezultātā visos Latvijas novados veidojās savas kopienas. To mērķis un uzdevumi bija: apvienot krievu cilvēkus, saglabāt un attīstīt krievu valodu un kultūru, nodot to jaunajai paaudzei. Mēs krievu cilvēkiem izveidojām saskarsmes un sadarbības centru, risinājām jautājumus par naturalizāciju, Krievijas Federācijas pilsonības saņemšanu, kā arī palīdzējām iegūt informāciju par latviešu valodas apguves iespējām.
        Jelgavas nodaļa kopā ar citām krievu kopienām Latvijā organizēja dažādus svētkus un festivālus. Krievu kopienas Latvijā Jelgavas nodala nav politiska organizācija, tāpēc katrs tās biedrs var atbalstīt sev vēlamo politisko spēku.
      Krievu kopienas Latvijā Jelgavas nodaļa vienmēr ir atbalstījusi sadarbību ar citām Jelgavas nacionālajām kultūras biedrībām, kā rezultātā radās ideja par vienotu kultūras biedrību centru. 2002.gadā Jelgavas Domē tika izveidota Sabiedrības integrācijas komisija, kurā strādāja biedrības pirmā priekšsēdētāja Raisa Kozačenko. Komisijas kopdarbības rezultātā 2004.gadā izveidojās Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija, kuras vadību uzticēja Ritai Vectirānei.

     Darbojoties Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijā mēs aktīvāk iekļāvāmies pilsētas sabiedriskajā dzīvē, iesaistījāmies dažādos nacionālos kultūras pasākumos, apguvām prasmi izstrādāt projektus, daudzi sagatavojās naturalizācijai, organizējām ekskursijas.

     Līdz ar biedrību pārreģistrāciju 2003.gadā mēs pārtapām par Jelgavas krievu biedrību „Istok" - juridiski un finansiāli patstāvīgu organizāciju. 2004.gada septembrī biedrībā izveidojās ansamblis ,,Slavjanočka" un jau novembrī pasākumā ,,Caur trejdeviņiem gaismas lokiem..." kolektīvam bija pirmā uzstāšanās. Jau piekto gadu ansamblis piedalās gan dažādos kultūras pasākumos, gan labdarības koncertos (pansionātos, aprūpes centros), gan izglītības iestādēs, gan koncertos Nākotnē un Rīgā. Katru gadu biedrības biedri piedalās Pilsētas svētkos, svinam Latvijas Republikas dibināšanas gadadienu. Esam organizējuši Tatjanas dienu, Masļeņicu, pasākumus ,.Sudraba laikmets krievu literatūrā", ,,S.Jeseņinam-110", piedalījāmies Pareizticīgo Ziemassvētki organizēšanā, kopā svinam Jauno gadu, Uzvaras dienu, Sieviešu dienu u.c. svētkus. 

     Jelgavas krievu biedrība „Istok" sadarbojas ar Jelgavas 2.pamatskolas folkloras ansambli ,,Zvonņica", Jelgavas 5.vidusskolas deju kolektīvu „Ija" un ar Nākotnes krievu ansambli „Slavjanočka”. Jelgavas krievu biedrība „Istok" veiksmīgi sadarbojas gan ar Jelgavas Domi, pašvaldības aģentūru „Kultūra" un ar citām sabiedriskajām organizācijām.

Kopš 2014.gada 28.janvāra Jelgavas krievu biedrību „Istok” vada Sņežana Zenovjeva.

Mēs esam pateicīgi visiem, kas atbalsta mūsu centienus!

Biedrības pirmā priekšsēdētāja Raisa KozačenkoSABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES 

"Pasakas starpkultūru stilā"

2019-02-01

Sabiedrības integrācijas pārvaldē (1.stāvs) ir apskatāma Jelgavas krievu biedrības "Istok" projekta "Pasakas starpkultūru stilā" noslēdzošajā aktivitātē tapusī fotoizstāde. Fotoizstādes tapšanas laikā tika izveidotas desmit fotogrāfijas ar dažādu kultūru tautas pasaku tēliem un attiecīgām dekorācijām, kas tapuši ar fotomākslinieces Annas Džibuti iesaisti.

Lasīt vairāk


Ziemassvētku izrāde bērniem “Jaungada piedzīvojumi ”

2018-12-12

Aicinām Jelgavas pilsētas bērnus vecumā no 4 - 10 gadiem uz Jaungada izrādi bērniem “Jaungada piedzīvojumi ” (“Новогодние приключения”), kas notiks svētdien, 23.decembrī, JPPJ Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē (Skolotāju iela 8, 3.stāvs). Jau tradicionāli, lai sagaidītu Jauno gadu ar prieku, bērniem ir sarūpēti jautrības pilni svētki ar jaunu teatrālu uzvedumu no Rīgas teātra trupas „Poteha”, kuru vada Vladimirs Astapenko.

Lasīt vairāk


Informatīvi izglītojošs pasākums senioriem

2018-11-26

Šodien, 26.novembrī, pensionāru klubs “Siltā māja” JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldē pulcēja interesentus pasākumam, lai runātu par aktuāliem jautājumiem. Jau visa gada garumā klubs ir organizējis vairākus informatīvus pasākumus par aktuālām tēmām, pieaicinot dažādu nozaru speciālistus. Šoreiz klātesošie varēja uzzināt par sirds asinsvadu slimību profilaksi

Lasīt vairāk


Annas Džibuti personālizstāde "Senas pasakas mūsdienu izpildījumā"

2018-11-26

Jelgavas krievu biedrība "Istok" ielūdz uz fotomākslinieces Annas Džibuti personālizstādes "Senas pasakas mūsdienu izpildījumā" atklāšanas pasākumu T/C "Pilsētas Pasāža" 2.stāvā š.g. 1.decembrī plkst.17:30. Izstādi veido divpadsmit unikāli foto attēli, kuri simbolizē kādu no gada divpadsmit mēnešiem. Tajos iemūžināti mūsdienu bērni mākslinieces uzburtā pasaku pasaulē.

Lasīt vairāk


Projekta noslēguma koncerts "Kultūru kaleidoskops"

2018-11-26

1.decembrī plkst.15:00 Jelgavas novada domes zālē, Pasta ielā 37, notiks Jelgavas krievu biedrības "Istok" 2018.gada projekta noslēguma koncerts "Kultūru kaleidoskops". Koncerta īpašie viesi: Jēkabpils krievu biedrības "Rodņik" vokālie ansambļi "Ukrainočka" un "Rodņik", kā arī biedrības deju kolektīvs. Projekta mērķis ir veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību, iesaistot dažādu paaudžu pārstāvjus.

Lasīt vairāk


Pasākums “Pazīstamās kinofilmu dziesmas”

2018-11-14

24.novembrī plkst.14:30 Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks pasākums “Pazīstamās kinofilmu dziesmas”. Koncerta laikā ikviens varēs ielūkoties krievu kinematogrāfijas melodiju pasaulē un atcerēties populārākās melodijas, kas aizkustina mūsu sirdis. Atdzīvināsim atmiņā dziesmas no kinofilmām, kuras pateicoties savai krāsainībai, emocionalitātei un raksturam, turpinājušas dzīvot un skanēt arī ārpus kino.

Lasīt vairāk


Koncerts «Mīlestības atbalss»

2018-10-15

Godinot poļu dziedātājas Annas Germanas piemiņu, Jelgavas krievu biedrība «Istok» organizē koncertu «Mīlestības atbalss», kas notiks 27. oktobrī plkst.14:00 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Koncertā muzicēs solisti Irina Morgunova un Aleksandrs Gerbutovs, kā arī Jelgavas krievu biedrības «Istok» ansamblis „Slavjanočka”, mākslinieciskā vadītāja Ērika Bogdanova.

Lasīt vairāk


Meistarklase "Kokošņiks"

2018-10-15

Š.g. 12.oktobrī Sabiedrības integrācijas pārvaldē notika meistarklase "Kokošņiks", kuras ietvaros Jelgavas krievu biedrība «Istok» sadarbībā ar projekta sadarbības partnera Slāvu kultūras biedrības “Rodņik” pārstāvjiem sniedza vēsturisko atskatu par tradicionālo galvassegas lietojumu senajos laikos un to darināšanas paņēmieniem.

Lasīt vairāk


Noslēdzās bērnu nometne „Multikulturālā nedēļa Jelgavā 2018”

2018-07-02

Pagājušajā nedēļā sekmīgi aizvadīta izglītojoši attīstošā dienas nometne bērniem „Multikulturālā nedēļa Jelgavā 2018” , kuru realizēja biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” sadarbībā ar JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Ar gandarījumu nometnes noslēguma pasākuma uzklausījām bērnu un viņu vecāku pateicības un augsto novērtējumu ieguldītajam darbam.

Lasīt vairāk


Aicina multikulturāls pasākums “Draudzības vainags”

2018-05-10

Ik gadu maija beigās Jelgavā tiek svinēti pilsētas svētki. Daudzviet norisinās dažāda veida kultūras pasākumi, svētku gājiens un citas aktivitātes, kurās iesaistās un piedalās gan jelgavnieki, gan pilsētas viesi. Savu piederību pilsētai apliecina un pauž arī Jelgavas mazākumtautību nevalstiskās organizācijas, kuras kopā ar dažādiem citiem kolektīviem no Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un citām Latvijas pilsētām svētku reizē pieskandinās RAF mikrorajonu.

Lasīt vairāk

Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

07.03.2019.
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07.03.2019.
Gleznu izstāde „Dabas krāšņums” (atklāšanas pasākums ir atcelts)
27.02.2019.
Pavasarīgs koncerts "Viss sievietēm!"
26.02.2019.
Slāvu svētki Masļeņica Jelgavā
22.02.2019.
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!”
22.02.2019.
Erasmus+ informatīvā pēcpusdiena
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019