NVO

 

    Nevalstiskās organizācijas jeb NVO, apvieno biedrus pēc brīvprātības principa kopīgu mērķu sasniegšanai, ievērojot organizācijas ideoloģiju. Nevalstiskās organizācijas darbojas sabiedrības un tās grupu interesēs, un to darbība nav vērsta uz peļņas gūšanu.


NVO veidi

Pastāv divi nevalstisko organizāciju veidi - biedrības un nodibinājumi.

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas darbojas, lai sasniegtu Statūtos noteikto mērķi. Tātad tā ir biedru organizācija, kurā apvienojas personas uz biedrošanās principa pamata.
Savukārt nodibinājums ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumā nav biedru, tam var būt viens vai vairāki dibinātāji, kuru dibinātāja statuss saglabājas uz mūžu. ["Biedrību un nodibinājumu likums" A sadaļa, I nodaļa, 2.pants] 

 

Pilsoniskā līdzdalība
NVO papildina valsts pārvaldi ar dažādu valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu un konkrētu projektu īstenošanu, piemēram, sociālo pakalpojumu nodrošināšanu, jo īpaši veselības, izglītības, sporta, sociālajā un vides jomā, arī darbojoties brīvprātīgi (izmanto brīvprātīgo darbu mērķu realizācijā) un pilsoniski (risinot pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumus).

NVO ir spēcīgs valsts pārvaldes sadarbības partneris. Latvijas normatīvie akti paredz sabiedrības līdzdalību centrālajā valsts pārvaldē, līdzdarbojoties dažādās darba grupās, padomēs, konsultatīvās struktūrās, kā arī sniedzot atzinumus un priekšlikumus pēc institūcijas amatpersonu iniciatīvas. Latvijas NVO var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu ES, piedaloties Latvijas nacionālo pozīciju izstrādē attiecīgo ministriju ietvaros. 

 

Biedrību un nodibinājumu darbību regulē:
Likums par biedrībām un nodibinājumiem
Sabiedriskā labuma organizāciju likums

 

 

Ņemot vērā lielo reģistrēto NVO skaitu Jelgavā, Sabiedrības integrācijas pārvalde ir apkopojusi un uztur aktīvo Jelgavas NVO sarakstu, ar mērķi izveidot operatīvu informācijas apmaiņu starp NVO atbalsta organizācijām, NVO, pašvaldībām un valsts iestādēm.

 

* Ja Jūs neesat mūsu NVO sarakstā vai vēlaties precizēt/papildināt informāciju par savu Organizāciju, aicinām aizpildīt Pieteikuma anketu Jelgavas NVO.
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

07.03.2019.
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07.03.2019.
Gleznu izstāde „Dabas krāšņums” (atklāšanas pasākums ir atcelts)
27.02.2019.
Pavasarīgs koncerts "Viss sievietēm!"
26.02.2019.
Slāvu svētki Masļeņica Jelgavā
22.02.2019.
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!”
22.02.2019.
Erasmus+ informatīvā pēcpusdiena
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019