Kalendārs

Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atceres pasākums

2018-04-13

    Šogad aprit 32 gadi kopš Ukrainā notika traģiskā Černobiļas atomelektrostacijas avārija. Kā katru gadu arī šoreiz Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības 24.aprīlī plkst.14:00 (reģistrācija – no plkst.13:30) Jelgavas novada domes aktu zālē Pasta ielā 37, organizē ikgadējo Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku  atceres pasākumu, lai pateiktos visiem, kuri piedalījās avārijas seku likvidēšanas darbos.

        Kodolkatastrofa Černobiļas AES notika 1986.gada 26.aprīlī, kad ceturtā reaktora pārkaršanas rezultātā notika sprādziens, kam sekoja spēcīgs ugunsgrēks ar radioaktīvu piesārņojumu. Avārijas seku likvidēšanai tika mobilizēta armija un tās rezervisti, kuru uzdevums bija savākt bīstamos radioaktīvos atkritumus un uzcelt reaktoram sarkofāgu. No Latvijas avārijas seku likvidēšanas darbos piedalījās vairāk nekā seši tūkstoši iedzīvotāju. Radiācija ir dziļi ietekmējusi un pasliktinājusi šo cilvēku veselību - vairāk nekā trīs tūkstoši no tiem kļuvuši par invalīdiem, vairāk nekā deviņi simti miruši un pārējie zaudējuši darbaspējas. Avārijas seku likvidēšanas darbos kopskaitā piedalījās ap 800 tūkstoši cilvēku no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas un citām valstīm.

    Jelgavā šobrīd dzīvo 78 cilvēki, kuri savulaik piedalījušies AES avārijas seku novēršanas darbos, un viņiem visiem jau izsūtīts ielūgums uz atceres pasākumu. Jau tradicionāli šī pasākuma sākumā notiek ikgadējā kopbildes veidošana, lai jau pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņemtu vienu fotogrāfiju piemiņai. Klātesošos uzrunās visu trīs pašvaldību vadītāji, plānota Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas vēstniecību pārstāvju dalība pasākumā, kā arī ar paveikto šī gada laikā dalīsies biedrības „Latvijas savienība „Černobiļa”” prezidents Arnolds Ārvaldis Vērzemnieks.

       Černobiļas AES avārijas seku likvidatori aicināti apstiprināt savu dalību pasākumā līdz š.g. 23.aprīlim (ieskaitot) pa tālr.: 63029841 vai 26112252 (Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem), 63024965, 26438202 (Jelgavas novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem), 63084705, 26110405 (Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem Černobiļas AES katastrofas seku likvidēšanas dalībniekiem).

     Jāpiemin, ka, saskaņā ar 2015.gada 12.novembra Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi” XVI punktu, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā, ir noteikts ikgadējs pabalsts rehabilitācijai 30 eiro apmērā. Pabalsta saņemšanai tā pieprasītājam laikā no 15.aprīļa līdz 15.decembrim Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, tālr. 63048914, 63007224) jāiesniedz rakstisks iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un Ministru kabineta noteikta parauga apliecību par Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statusu. Pabalstu pārskaita tā pieprasītāja iesniegumā norādītajā kontā.
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

21.01.2019.
„Ēnas” Jelgavas pilsētas pašvaldībā
18.01.2019.
Radošo darbu izstāde “Ziemas brīnumi”
11.01.2019.
Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā “Riti raiti, valodiņa!”
11.01.2019.
Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus “Cits bazārs”
18.12.2018.
Koncerts “Pareizticīgo Ziemassvētki”
17.12.2018.
Jelgavā īstenotā novatoriskā ideja gūst atzinību Eiropā
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019