Projekti

Sekmīgi noslēdzās projekts „ Mana iniciatīva” (2015.gads)

2015-12-22

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” noslēgusi projekta “Mana iniciatīva” (līguma Nr.01/KM) realizāciju. Projekta galvenais mērķis bija rosināt līdzdalību lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos, īstenojot aktivitātes, kas dažādām Zemgales plānošanas reģiona iedzīvotāju grupām veicinātu valstisko piederību (LR pilsonības iegūšana, LR un ES pilsonības prestiža pieaugums, valsts valodas nozīmes stiprināšana)

Lasīt vairāk


Projekts „ Mana iniciatīva” (2015.gads)

2015-09-07

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” uzsāk īstenot projektu “Mana iniciatīva” (līguma Nr.01/KM). Projektu finansiāli atbalsta LR Kultūras ministrija un „Zemgales NVO atbalsta centrs” konkursa pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.

Lasīt vairāk


Projekts „Tiekamies Jelgavā!” (2014.gads)

2014-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” uzsāk īstenot projektu „Tiekamies Jelgavā!” (līguma Nr.01/KM). Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un „Zemgales NVO centrs” atbalstu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā.

Lasīt vairāk


Projekts „Vienoti Jelgavai” (2013.-2014.g.)

2014-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” 2012.g. septembrī sāka īstenot projektu „Vienoti Jelgavai” (līg.Nr. 2012.EEZ/PP/2/MIC/014/019). Projekta mērķis vispārēja sabiedrības izpratnes līmeņa celšana par pilsonisko līdzdalību un starpkultūras dialoga veicināšana, izglītojot un iesaistot sabiedrību kopumā.

Lasīt vairāk


Projekts „Kopā un reizē!” (2012.gads)

2012-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” sadarbībā ar Jelgavas 2.pamatskolu, Jelgavas Spīdolas ģimnāziju un Rīgas Ukraiņu vidusskolu 2012.gada augustā uzsāk projekta „Kopā un reizē!” (līg.Nr.2012.LV/SP/01/11) īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu eiropeiskās, valstiskās un lokālās identitātes attīstību, sekmēt jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Lasīt vairāk


Projekts „Kopīgai nākotnei” (2012.gads)

2012-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” š.g. martā sāka īstenot projektu „Kopīgai nākotnei”, šī projekta mērķis ir veicināt pilsonisko līdzdalību jauniešu vidū, kuru ikdienas sarunvaloda ir gan latviešu, gan mazākumtautību valodas, informēt un iemācīt pilsoniskās līdzdalības prasmes, kā arī stiprināt nacionālo un pilsonisko identitāti caur praktiskiem interaktīviem sadraudzības pasākumiem.

Lasīt vairāk


Projekts „Jelgavas brīvprātīgais 2011” (2011.gads)

2011-12-31

2011.gads Eiropā ir Eiropas brīvprātīgā darba gads un biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” īsteno projektu ”Jelgavas brīvprātīgais 2011”. Projekta vispārējais mērķis ir veicināt un atbalstīt vietējās un reģionālās sabiedrības centienus popularizēt brīvprātīgā darba veikšanu, pozicionēt brīvprātīgo darbu kā sabiedrisko līdzdalību, vienkāršojot brīvprātīgā darba formalitātes, kā arī spēcināt un paplašināt sadarbību starp brīvprātīgajiem un pašvaldības, valsts institūcijām un citām organizācijām Jelgavas un Latvijas mērogā.

Lasīt vairāk


Projekts „Multikulturālā Jelgava” (2009. - 2010.gads)

2010-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” uzsāka īstenot projektu „Multikulturāla Jelgava” „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” ietvaros. Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību un Jelgavas pilsētas pašvaldība. Visas paredzētās aktivitātes norisināsies Jelgavā no 2009.gada 1.oktobra- 2010.gada 30.jūnijam.

Lasīt vairāk


Projekts „Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana” (2009.- 2010.gads)

2010-12-31

Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” uzsāka īstenot projektu „Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana” „Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana” ietvaros. Projektu atbalsta Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību un Jelgavas pilsētas pašvaldība. Visas paredzētās aktivitātes norisināsies Jelgavā no 2009.gada 1.oktobra- 2010.gada 28.februārim.

Lasīt vairāk


Projekts „Pagātne nākotnē” (2010.gads)

2010-12-31

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija uzsāk īstenot projektu „Pagātne nākotnē” (līguma Nr. 2010.ETN/3-3/13). Projekts tiek īstenots ar Tieslietu ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu. Projekta mērķis - veicināt mazākumtautību etniskās identitātes, valodas un kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākai sabiedrībai, sekmēt valstiskās piederības apziņu, nodrošinot starpkultūru dialogu, kā arī stimulēt mazākumtautību etniskās identitātes saglabāšanu, starpetniskā dialoga, kultūras dialoga un iecietības veicināšanu, informācijas apmaiņu, kā arī mijiedarbību starp latviešu un mazākumtautību kultūras kopienām Jelgavas pilsētā.

Lasīt vairāk

Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

07.03.2019.
Konkurss „Mani lieliskie vecvecāki”
07.03.2019.
Gleznu izstāde „Dabas krāšņums” (atklāšanas pasākums ir atcelts)
27.02.2019.
Pavasarīgs koncerts "Viss sievietēm!"
26.02.2019.
Slāvu svētki Masļeņica Jelgavā
22.02.2019.
Noslēdzies konkurss „Riti raiti, valodiņa!”
22.02.2019.
Erasmus+ informatīvā pēcpusdiena
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019