Integrācija

 

Sabiedrības integrācija Latvijā
 

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu virsmērķis

 

Latvijas nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un demokrātiska kopiena, kura nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai.

 

Pilsoniskā sabiedrība un integrācija

 

Aktīva pilsoniskā sabiedrība sekmē kopējo valsts attīstību, līdzdalība tajā audzē katra cilvēka sociālo kapitālu. Pilsoniskā sabiedrība veicina nācijas saliedēšanos gan uz nacionālu, gan demokrātisku vērtību pamata. Tādēļ Latvijas pilsoniskās integrācijas politikas uzdevums ir mazināt šķēršļus Latvijas pilsoniskās sabiedrības izaugsmei, veicināt iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības prasmes un iespējas iesaistīties sabiedrībai kopīgu jautājumu risināšanā.

 [Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012– 2018)]

 

 

 Sabiedrības integrācija Jelgavā

  

Kopš 2002.gada Jelgavas pilsētas pašvaldībā aktīvi darbojas Sabiedrības integrācijas komisija, tās galvenie darbības uzdevumi ir:

 

 1. sabiedrības integrācijas procesam nodrošināt pašvaldības atbalstu un darbības koordināciju ar attiecīgām valsts institūcijām un nevalstiskām organizācijām;
 2. atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību un rosināt indivīdu iesaisti nevalstisko organizāciju darbā;
 3. sekmēt naturalizācijas procesu un veicināt Latvijas pilsonības prestiža paaugstināšanos;
 4. savas kompetences ietvaros sniegt nepieciešamo palīdzību nepilsoņiem aktuālo jautājumu risināšanā saistībā ar viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā vai tiesību aizskāruma gadījumos;
 5. veikt sabiedrības integrācijas procesa prognozēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā ierosināt veikt nepieciešamos grozījumus Jelgavas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmā;
 6. analizēt informāciju par pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas izpildes gaitu un vienu reizi gadā pēc Domes pieprasījuma sniegt ziņojumu.

 

Integrācijas procesu regulējošie dokumenti Jelgavā

 

- Izstrādāta Jelgavas Sabiedrības integrācijas programma un rīcības plāns (2005.– 2007.gadam);

 

- Izstrādāta Jelgavas Sabiedrības integrācijas programma (2008.- 2013.gadam) un rīcības plāna projekts (2008. – 2010.gadam). Šīs programmas ietvaros Jelgavas pilsētas iedzīvotāju integrācijas politika aplūkota atbilstoši šādam sadalījumam:

 

 • Pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 • Izglītības pieejamība;
 • Kultūras pieejamība;
 • Sporta pieejamība;
 • Sociālā integrācija;
 • Etniskā daudzveidība;
 • Reliģiskā daudzveidība.

 

2013.gadā sabiedrības integrācijas galvenie darbības virzieni tika integrēti Jelgavas pilsētas attīstības programmā 2014.-2020.gadam.

 Galvenie darbības virzieni sabiedrības integrācijai:

 

 • pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
 • vienādu iespēju pieejas nodrošināšana izglītības, sporta un kultūras pakalpojumiem;
 • sociālās integrācijas veicināšana, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas sociālajā jomā, t.sk. cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
 • etnisko grupu integrācijas veicināšana;
 • brīvprātīgā darba kustības attīstīšana.

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam Stratēģiska_daļa rīcības_plāns .pdf

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam Ešosās_situācijas_raksturojums.pdf


Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv


Aktualitātes

20.02.2019.
Aizvadīta konkursa „Riti raiti, valodiņa!” pirmā diena
15.02.2019.
Februāra „CEPUMĀ”¬ Par sporta karjeru – Kaspars Kambala
13.02.2019.
Vispasaules NVO dienas ietvaros Informatīvi izglītojošs pasākums Jelgavas NVO
13.02.2019.
Latviešu valodas klubs “Vienkārši runājam”
12.02.2019.
Multikulturālā teātra studija „Pasaka” uzņem dalībniekus
11.02.2019.
Apstiprināto „Ēnotāju” saraksts Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019