Aktualitātes

Par godu Starptautiskajai brīvprātīgo dienai tiks godināti brīvprātīgā darba veicēji Jelgavas pilsētā

2017-12-05

    Šodien, 5.decembrī plkst.17:00 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldē tika godināti brīvprātīgā darba veicēji Jelgavas pilsētā. Svinīgais pasākums tiks veltīts Starptautiskai brīvprātīgo dienai, kas tiek atzīmēta tieši šodien, 5.decembrī.

    Lai veicinātu Jelgavas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmētu Jelgavas iedzīvotāju iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā, Jelgavas pilsētas dome aicināja valsts un pašvaldības iestādes, reliģiskās un nevalstiskās organizācijas, kas darbojas Jelgavas pilsētā, izvirzīt brīvprātīgā darba veicējus nominācijai „Gada brīvprātīgais Jelgavā 2017”.

 

    Jelgavas pilsētas domes pateicības rakstu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu Jelgavas pilsētā saņēmuši:

Anna Kurčina

Anna Vašņeviča

Anastasija Purzāle

Kundzes jau vairākus gadus darbojas Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas  Romas katoļu katedrālē piepalīdzot pie dažādiem baznīcas uzkopšanas darbiem. Kā brīvprātīgās divas reizes nedēļā strādā zupas virtuvē un neatsverams atbalsts ir abu Annu un Anastasijas došanās uz mājām aprūpējot slimniekus.

Indra Lāčplēse

 

Indra aktīvi darbojas Jelgavas Rotarty klubā, iesaistās labdarības projektos, ir uzņēmusi savās mājās bērnus no Ukrainas, Amerikas Savienotajām valstīm.

Ļoti lielu devumu Indra katru gadu iegulda labdarības akcijā “Ar prieku pretī zināšanām”, ziedojot skolas somas. Arī šobrīd Indra palīdz mācībās skolniecei no Amerikas Savienotajām Valstīm, kura uz gadu ir atbraukusi šeit mācīties.

Indra kā sponsors atbalsta lielākos Jelgavas pilsētas pasākums. Kā piemēram – Jelgavas velobrauciens, smilšu skulptūru festivāls u.c.

Inese Ulmane

 

Inese Ulmane visa gada laikā ir iesaistījusies daudzos Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” un sadarbības partneru rīkotājos sporta pasākumos. Inese ir pierādījusi, ka uz viņu var paļauties un ar savu piemēru veicinājusi jauniešu brīvprātīgo darbu sporta pasākumu organizēšanā Jelgavā.

Igors Saņuks

 

Igors ir neaizvietojams brīvprātīgais fotogrāfs, kas apmeklē gandrīz visus pasākumus mūsu pilsētā un dalās ar uzņemtajām fotogrāfijām ne tikai sociālajos tīklos, bet arī fotogrāfijas nosūta ikvienam, kas to lūdz. Ar Igora uzņēmību un pasākumu atspoguļošanu sociālajos tīklos, arvien vairāk cilvēku uzzina par dažādiem pasākumiem un aktivitātēm Jelgavas pilsētā.

Vilnis Lapkašs

 

 

Kādam brīvprātīgais darbs sasistās ar profesiju vai pienākumu pildīšanu, taču Vilnim tas saistās ar personu ar redzes traucējumiem Jelgavas neredzīgo biedrības biedru apzināšanu, apvienošanu un saliedēšanu. Jelgavas Neredzīgo biedrībā Vilni mēdz saukt par Kultorgu.

Vilnis ar lielu prieku un milzīgu atbildību, aktīvu darbību pierāda visiem, kad arī persona ar daļēji liegtu redzi var zīmēt, sportot, peldēt, un galvenais saliedēt un motivēt, iedrošināt  arī citus Jelgavniekus būt aktīviem.

Dace Indrika

Ar Daces pieredzi, pozitīvismu, optimismu un ideju mākoņiem ir tapušas vairākas izstādes Jelgavā, kurās tiek izrādīti, popularizēti mākslas darbi, kurus ir darinājuši jelgavnieki ar daļēju redzes zudumu. Ir izveidota prezentāciju krūzīšu kolekcija „Saredzi tā, Tumsa krāsās”. Dacei ir īpašas spējas saredzēt neredzamo, nebaidīties un parādīt to plašākai publikai. Dace nebaidās un uzdrīkstas komunicēt un strādāt ar SAVĀDO cilvēku, no kura sabiedrība dažkārt baidās.

Vija Ušvile

 

Jau no 2012. gada Vija aktīvi piedalās visos Jelgavas pensionāru biedrības pasākumos. Vija ir vadījusi rokdarbu pulciņu, rīkojusi rokdarbu izstādes, palīdz noformēt telpas svētku pasākumiem. Vada arī datorapmācību pulciņu. Nekad neatsaka palīdzību ja kādam tā ir vajadzīga. Ir aktīva angļu valodas pulciņa dalībniece!

Vita Antāne

Vita Antāne pēc savas iniciatīvas vairākus gadus palīdz audžubērnu ģimenēm. No 2017. gada janvāra viņa ir aizbildne pieciem vienas ģimenes bērniem. Vita dod drošību un aizstāvību audžubērnu ģimeņu bērniem un vecākiem, kuri strādā, bet nevar nopelnīt tik daudz, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. Vita nesavtīgi ar sirds siltumu un ticīga cilvēka pārliecību vairāku gadu garumā sniedz atbalstu dižģimenēm.

Maija Tomase

Jauniete jau vairākus gadus piedalās dažādās aktivitātēs Jelgavas pilsētā un vairāku gadu garumā darbojas brīvprātīgajā darbā. Atraktīva, enerģiska un vienmēr gatava darīt. Tā varētu noraksturot Maiju.

Maija ir viena no tām jaunietēm, kura dara visu ar prieku. Ar savu entuziasmu un harizmu ir brīvprātīgo darbā piesaistījusi daudz jauniešus. Vienmēr palīdz tiem, kuriem grūtāk klājas iejusties sabiedrībā, ņemot viņus līdzi uz dažādiem pasākumiem.

 Atzinīgi tiek novērtēta Maijas palīdzība futbola turnīra "Basta football" organizēšanā.

Nils Jaunsubrēns

Aktīvs, izpalīdzīgs un vienmēr radošs – tā varētu raksturot Nilu. Mācības, filmēšana, dejas un citas nodarbes. Ar to visu Nils nodarbojas ikdienā. Taču lielu daļu brīvā laika Nils pavada filmējot dažādus videoklipus, montējot tos dažādu pasākumu, projektu, skolēnu un mācību vajadzībām. Pat ja Nilam nebūs laika, vienmēr to izdosies atrast un videoklips ikvienam tiks uzfilmēts.

Ināra Kozlovska

Ināra pārstāv Jelgavas pilsētas un rajona čigānu kultūras biedrību “Romanu Čačipen”.

Vienmēr atsaucīga, izpalīdzīga un gādīga. Ar īpašu rūpību attiecas pret saviem pienākumiem pildot auklītes pienākumus bērnudārzā un darbojoties ar mazajiem rakariem. Ināra vienmēr ņem aktīvu dalību visos pasākumos, semināros un citās aktivitātēs, kur runa iet par romu integrēšanu sabiedrībā.

Ināra ar savu darbu un lielo uzcītību ir lielisks piemērs citiem romiem.

Haralds Sunītis

Haralds ar savu attieksmi un darbiem ir lielisks piemērs gan saviem bērniem, gan arī Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, pierādot, ka var lauzt stereotipus par romu cilvēkiem un viņu paveiktajiem darbiem. Haralds ir aktīvs, sabiedrisks un ļoti atvērts cilvēks. Nekad neatsaka palīdzību.

Vianita Vēvere

Jūlija Jureviča

Var teikt, ka nav neviena pasākuma Jelgavā, kas notiktu bez apvienības “Brīvprātīgie Jelgavai” jauniešu aktīvas līdzdalības. Vianita un Jūlija šī gada laikā ir ņēmušas aktīvu dalību gandrīz visos pasākumos un nav bijusi tāda joma, kurā meitenes nav darbojušās kā brīvprātīgās. 

Marina Auziņa

Popularizē ukraiņu kultūru Jelgavā, paplašina bērnu redzes loku, saglabā savu senču tradīcijas ar nodomu tās nodot nākamajām paaudzēm. Organizē un aktīvi piedalās pasākumos, un aktivitātēs, kas kopumā veicina sabiedrības saliedēšanas procesu.

Artūrs Jankovskis

Jelgavas latviešu biedrības biedrs. Brīvprātīgi piedalījies un organizējis dažādus pasākumus ar to sniedzot lielu ieguldījumu Jelgavas pilsētas dzīvē. Piedalījies sakopšanas talkās Jelgavas apkārtnē, piedalījies svētku gājienos. Ikgadēji piedalās Ziemassvētku pasākuma organizēšanā Jelgavas Latviešu biedrības biedriem un viesiem.

Beāte Sproģe

Beāte aktīvi darbojas Sarkanā Krusta jaunatnē kopš 2015. gada. Papildus studijām LLU un darba gaitām viņa savu brīvo laiku ir gatava velta arī citiem, daloties ar savu sirsnību, labsirdību un smaidu, ko nežēlo nevienam. Aktīvi iesaistījusies Ziemassvētku akcijā “No sirds uz sirdi”, veidojot simtiem Ziemassvētku kartiņu Jelgavas vientuļajiem pensionāriem, kuriem, iespējams, šis bijis vienīgais apsveikums svētkos. Beātei vienmēr pa rokai ir kāds uzmundrinošs vārds, smaids un gatavība darboties!

Elicija Barišņikova

Elicija aktīvi darbojas sabiedriskā darbā Jelgavā. Kopš 2000. gada ir Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas biedre. Kopš iestāšanās poļu biedrībā Elicija kopā ar savu vīru veic brīvprātīgo darbu Jelgavā – piedalās visos pasākumos, kuri veltīti pilsētas iedzīvotājiem, piedalās veco ļaužu aprūpē.

Egita Matulēna

Egita Matulēna  kā Brīvprātīgais darbam ar sociālā riska ģimenēm darbojas kopš 2015. gada. Šajā laikā ir veidota sadarbība ar divām ģimenēm. Šobrīd aktīvs darbs notiek ar vienu no tām un vairāk nekā vienu gadu.  Egita ir Iedvesmas Brīvprātīgo koordinatore un daudzu ideju autore kā arī vairāku projektu iniciatore.

Aira Krastiņa

Netrūkst cilvēku, kas uz bērnunamiem gatavi nest dāvanas. Daudziem šķiet, ka visiekārojamākā manta bērniem būtu liels plīša lācis vai skaists apģērbs. Un ir jau taisnība – arī lācis un jauna vējjaka ir visnotaļ vajadzīgas lietas. Tomēr visvairāk bērniem trūkst kā cita – patiesas intereses un nedalītas uzmanības. Lūk, tās ir dāvanas, kuras uz bērnunamu ir atnesusi Aira.

Nevar nepieminēt arī gardumus – Aira kopā ar bērniem gatavo fantastiskus ēdienus cep gardas kūkas un bērniem ir liels prieks ar to visu našķēties.

Marija Kolneja

Marija pēc savas iniciatīvas aktīvi iesaistās ģimeņu ar bērniem un veco cilvēku problēmu risināšanā. Projektu ietvaros palīdzējusi apmācīt ģimenes asistentus. 2017. gadā trim ģimenēm uzdāvināja sadzīves tehniku. Marija ir atsaucīga, atbalstoša, izpalīdzīga un viarāku gadu garumā sniedz atbalstu ģimenēm ar bērniem.

Valentīna Sitika

Valentīna darbojas Jelgavas baltkrievu biedrībā “Ļanok” kā aktīva brīvprātīgā kopš 2010. gada. Valentīna veicinot lokālpatriotisma attīstību mazākumtautību pārstāvju vidē, bez atalgojuma, pastāvīgi strādā gan klātienē, gan sociālajos tīklos lai ne tikai saglabātu un attīstītu baltkrievu kultūru Jelgavā un Latvijā kopumā, bet arī radītu gandarījuma sajūtu visiem pilsētas iedzīvotājiem.

Valda Kalniņa

Valda biedrībā “Svētelis”  darbojas jau ļoti daudzus gadus. Valdas devums ir neizmērojams – palīdzēšana lauku darbos, pārtikas paku sadale un pārdošana. Valda palīdz ikvienā ikdienas darbā kur tas ir nepieciešams. Jo īpaši lielu paldies Valdai vēlas teikt jaunieši ar īpašām vajadzībām, jo Valdas padomi un nesavtīgā palīdzība ikvienam no viņiem daudz ko nozīmē.

Aldis Feldmanis

Jelgavas ugunsdzēsības ekspozīcijas priekšnieks, darbojas bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītošanā ugunsdrošības jautājumos, kā arī ugundzēsības vēstures popularizēšanā.

Kopš 2017. gada 26. oktobra Aldis brīvprātīgi vāc ugundzēsības vēstures materiālus, sistematizē tos un vada ekskursijas Jelgavas ugunsdzēsības muzejā Jelgavā, Dobeles ielā 16.

Loreta Brakmane

Loreta palīdz gan rīkot pasākumus un izklaides bērniem, gan neatteiks palīdzēt kādas aktivitātes novadīšanā. Ja ir piedāvājums pieteikties brīvprātīgajam darbam, Loreta labprāt uzņemsies un aktīvi iesaistīsies un to arī ir darījusi līdz šim. Lielākoties tie ir Jelgavas Skolēnu domes rīkotie pasākumi, kur nepieciešami palīgi, tomēr tā nav brīvprātīgā darba robežlīnija. Loreta ir vadījusi arī Jauniešu forumu, aktīvi iesaistās pilsētas rīkotajos pasākumos.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Vovere

JPDA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Jaunatnes lietu speciāliste

tālr. uzziņām: + 371 63005524

 e-pasts: linda.vovere@dome.jelgava.lv
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2018