Aktualitātes

Noslēgumam tuvojas projekts “Iesaisties!”

2016-10-26

  Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” oktobra nogalē noslēgs projektu “Iesaisties!” īstenošanu, kas tika realizēts Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” ietvaros.

   Projekta vispārējais mērķis bija veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO sektora iesaisti demokrātiskajos procesos, kā arī aktivizēt mazākumtautību NVO darbību, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti, caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm, informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot tai līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālu jautājumu risināšanā.

    Projekta mērķa grupa bija Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.

   Kopumā projekta ietvaros norisinājās vairākas aktivitātes, būtiski, ka arī pēc projekta beigām, uzsāktie darbi turpinās savu dzīvi.

  • Aktivitātes “Brīvprātīgi, pamatīgi, mūsdienīgi…” ietvaros notika sešas akcijas, kuru laikā dažādos Jelgavas pilsētas mikrorajonu  dzīvojamo ēku iekšpagalmos tika veikti uzlabošanas darbi. Akciju laikā visi iesaistītie tika informēti par brīvprātīgā darba kustību Jelgavā un varēja nekavējoties iesaistīties dažādās aktivitātēs, ļaujot izjust  ikvienam pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgā darba rezultātu. Aktivitātes veicinās vajadzību un zināšanu apmaiņu starp brīvprātīgā darba procesā iesaistītajām pusēm. Akcijas popularizēja brīvprātīgo darbu, kā pilsoniskās līdzdalības un sociālās iekļaušanas līdzekli, kas veicināja sabiedrības aktivitāti un iesaisti vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.
  • Norisinājās sagatavošanās kursi LR pilsonības iegūšanai Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm. Programmas ietvaros tika sniegts atbalsts 18 Jelgavas pilsētas nepilsoņiem, lai sagatavotos LR Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm un saņemtu LR pilsoņa statusu, kas ļaus viņiem plašākā mērogā iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē.
  • Šo projektu noslēdza informatīvi izzinošs pasākums “Dialogs ar politiķiem”, kura laikā notika aktīva diskusija par pašvaldības un valsts atbildību izglītības jomā un uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās un valstī kopumā, taiskaitā jauniešu iespējām iesaistīties uzņēmējdarbībā. Tika aizskartas tēmas, skaidrojot kā caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot tai līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo pilsonisko jautājumu risināšanā.

   Projektu “Iesaisties!” (līg.Nr. 2016.LV/NVOF/PSA/045/38) realizēja biedrības “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija”. Projektu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Kopumā caur projektā plānotajām aktivitātēm tika veicināta sabiedrības informēšana un izglītošana par līdzdalības nozīmi un iespējām, kā arī rosināta līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politikas plānošanas procesos.

 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019