Aktualitātes

Jelgavā uzsākts projekts “Kopīgi soļi”

2017-06-26

  Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” vasaras sakumā sākusi īstenot projektu “Kopīgi soļi”  (līg. Nr. 2017.LV/MTSP/01/02), kas tiek realizēts Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros.

   Projekta aktivitātes plānotas Jelgavā un Jelgavas novadā  laikā periodā no š.g. jūnija līdz oktobrim.

   Mērķauditorija Jelgavas pilsētas jaunieši.

  Projekta mērķis veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, sekmējot gan mazākumtautību, gan latviešu vēsturiskā un nacionālā mantojuma saglabāšanu, gan dažādu tautību pārstāvju iesaisti aktivitātēs, kas rezultātā veicinās saliedētību un pilnvērtīgu mazākumtautību iekļaušanu Latvijas sabiedrībā un stiprinās piederības sajūtu Latvijai, gan arī veicinās mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesumu Latvijas sabiedrības kopējam labumam.

    Projekta ietvaros norisināsies sekojošas aktivitātes:

  • Piedzīvojumu pārgājiens Ziemassvētku kauju vietās Zemgalē;
  • Vēstures notikuma - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas - teatralizēta rekonstrukcija;
  • Izglītojošs, lokālpatriotismu veicinošs pasākums „Latviskums caur kultūru un tradīcijām”;
  • Debates par mūsdienu pasaules vērtībām.

   Šī projekta sadarbības partneri: biedrība „Latvijas Jauno zemnieku klubs”, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas 2.pamatskola, Jelgavas 5.vidusskola un Jelgavas Tehnikums.

    Projekta ietvaros sagaidāmie rezultāti, kam tiks pievērsta uzmanība:

  Piedaloties aktivitātēs ar neformālās izglītības paņēmieniem, jaunieši gūs jaunas zināšanas un prasmes, attīstīs savu iniciatīvu un radošumu, kā arī tiks mudināti  pievērts uzmanību mūsdienu pasaules vērtībām, pilsoniskām un sabiedriskām aktivitātēm īpaši jauniešu vidū ar lokālpatriotisma ievirzi, jo ir svarīgi lepoties un cienīt pašiem savu pilsētu/valsti un paust citiem savas dzimtās zemes vērtību. Savukārt,  dialogs un mijiedarbība palīdzēs jauniešiem izprast citu kultūru īpatnības un komunicēt ar cilvēkiem no dažādām vidēm un kultūrām. Paralēli tam, projekta ietvaros tiks celta iesaistīto NVO kapacitāte un sekmēta sadarbība ar citām NVO, Jelgavas pilsētas pašvaldības un valsts iestādēm.

 

 

 
 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019