Aktualitātes

Gada brīvprātīgais Jelgavā 2018

2018-12-05

    Šodien, 5.decembrī plkst.17:30 Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā tiks godināti brīvprātīgā darba veicēji Jelgavas pilsētā. Konkursu “Gada brīvprātīgais Jelgavā ” organizē Jelgavas pilsētas pašvaldība. 

   Šogad šī godināšana būs īpašāka kā iepriekšējos gadus, jo ne tikai tiks pateikts paldies Jelgavas brīvprātīgā darba veicējiem, bet arī, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru, Latvijas simtgades svinību ietvaros tiks sveikti Zemgales reģiona aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji 2018. gadā.

    Zemgales reģionā tiks pasniegtas četras goda zīmes, kuras pasniegs Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles vadītājs Aigars Rublis. Savukārt pateicības rakstus par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu Jelgavas pilsētā saņems 22 brīvprātīgā darba veicēji. Jelgavniekiem pateicības rakstus pasniegs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Vovere

JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Jaunatnes lietu speciāliste

tālr. uzziņām: + 371 63005524

 e-pasts: linda.vovere@dome.jelgava.lv

 

Goda zīmes “Gada brīvprātīgais 2018” Zemgales reģionā saņems:

Inga Baļe

Inga Baļe ir biedrības “Oranžais stars” valdes locekle. Viņa ir lielisks apliecinājums kā pārdzīvotas personiskās ciešanas, var kalpot kā stiprinājums un iedrošinājums citu cilvēku celšanai.  Inga pati ir gājusi cauri pārbaudījumiem, audzinot bērnu ar īpašām vajadzībām, un spējusi saglabāt ticības sparu, mērķtiecību un neatlaidību, lai palīdzētu ne tikai savam dēlam, bet arī citiem vecākiem, kuri piedzīvojuši līdzīgu pārbaudījumu.

Ingas organizētie pasākumi vienmēr izceļas ar sevišķu iejūtību pret katru dalībnieku, Ingas pāri plūstošo viesmīlību un izcilu programmu, piesaistot labākos nozares speciālistus. Inga vienmēr parūpēsies, lai vecāki saņemtu ne tikai jaunas zināšanas un psiholoģisku atbalstu, bet arī, lai viņu dvēseles tiktu aprūpētas. Pasākumiem Inga spēj atrast vispiemērotākās telpas, kuras ar ziediem un svecēm Inga vienmēr padara vēl omulīgākas. Apbrīnojama ir Ingas spēja piesaistīt sponsorus, lai vecāki mājup varētu doties arī ar kādu taustāmu dāvaniņu.

Pasākumi ir tik īpaši, jo Inga pati ļoti labi zina, kas vecākiem, kuru ģimenēs ienācis bērns ar īpašām vajadzībām ir visvairāk vajadzīgs. Ingas fokuss vienmēr bijis visā Latvijā dzīvojošām ģimenēm, bet jo īpašs uzsvars ir uz Jelgavas ģimenēm. Ingai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Fondiem, Bērnu slimnīcas Vecāku Padomi un citām organizācijām.

Noskatoties, cik ļoti Inga rūpējas par citiem vecākiem, rodas tikai viens jautājums, KURŠ parūpējas par Ingas labsajūtu un atbalstu? Ja šādu jautājumu uzdotu Ingai, viņa pasmaidītu un teiktu, ka smaids vecāku sejās, ir vislielākā dāvana un atzinība.

Jurijs Gorbačevskis

Jurijam Gorbačevskim ir 35 gadi un ikdienā viņš pilda vikāra pienākumus Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē. Tā jau liekas, ka esot vikāram, viņam ir jādara viss. Jurijs dara. Patiesībā viņš dara vēl vairāk. Esot draudzē un aktīvi darbojoties Jelgavas pilsētas dzīvē Jurijs sevi nežēlojot velta laiku visiem, jo īpaši jauniešiem.

Paralēli saviem tiešajiem pienākumiem, Jurijs ir izveidojis Alfa kursu, kuru gan pats organizē, gan pats vada. Šādā veidā baznīcai viņam izdevies pievērst pat tādus cilvēkus, kuri bijuši aizspriedumu pilni. Tāpat, viņš ir uzņēmies iniciatīvu un šādus pašu kursus ir pieteicies un vada arī Jelgavas cietumā.

Viņš nekad neatsaka un palīdz ikvienam.

Jurijs ir aktīvi iesaistījies Marijas leģionā un braukā uz slimnīcām un mājām pie cilvēkiem, kuri ir palikuši vieni vai veselības stāvokļa dēļ paši nav spējīgi pārvietoties.

Jurijs ne tikai savu dzīvi pakārtojis baznīcai, bet ļoti daudz laika kopā ar jauniešiem pavada darbojoties brīvprātīgo darba kustībā Jelgavā, tādējādi mēģinādams likt jauniešiem mācīties pastāvēt par sevi, nekad neatteikties no saviem sapņiem un pierādīt, ka ikviens var daudz ko izdarīt par to nesaņemot nekādu atlīdzību.

Jurija nesavtīgums ir tas, no kā varētu pamācīties daudzi un viņš ir kā lielisks piemērs ikvienam no mums.

Vilnis Mironovs

Vilnis Mironovs ir tas cilvēks, kurš jau pirms 18 gadiem iesāka brīnišķīgu un vajadzīgu darbu - lika pamatus latviešu senču tradīcijas - pļaušana ar rokas izkapti- saglabāšanā. Sekoja sporta biedrības "Pļaviņu pļāvēji" nodibināšana pirms 8 gadiem, popularizējot videi nekaitīgo sporta veidu, iesaistot iedzīvotājus un nododot pieredzi jaunākai paaudzei. Ilgus gadus tas ir bijis Viļņa kā brīvprātīgā, patiesa entuziasta veiktais darbs ar saviem personīgajiem līdzekļiem, neskaitot savu ieguldīto personīgo laiku.

2018. gadu Vilnis Mironovs aizvadījis ar jaunām aktivitātēm, kas iesaistīja biedrības darbībā gan pusaudžus, gan jauniešus, gan seniorus-visas paaudzes. Viņa vadībā notika Pļaviņu novada Aiviekstes pagasta pļaušanā ar rokas izkapti sacensības.

Jāņos tika organizēta labāko siera sējēju noskaidrošana ar sieru degustāciju. Patīkams vaļasprieks un sportisks azarts ir raksturīgs Viļņa organizētajam Pļaviņu novada čempionātam sēņošanā. Šogad tas notika jau piekto reizi un pulcēja ap 40 aktīvu sēņotāju, kuri arī ikdienā ir aktīvi mežā gājēji.

Vilnis Mironovs nepārstāj domāt par to, kā padarīt savas aktivitātes interesantākas, kā tās dažādot. Iekļaujoties Eiropas sporta nedēļā, viņš biedrības valdei ierosināja organizēt rudens nakts sēņošanas čempionātu, un 39 šis romantiskās nakts sēņotāji uzdāvināja sev patiesi sportisku, aktīvu un priecīgu pasākumu!

Vilnis Pļaviņu novadā klusu, nesavtīgi, bez atlīdzības gadu gadiem dara sabiedriski nozīmīgu darbu, par ko esam viņam pateicīgi. Viņš ir paraugs aktīvai brīvprātībai arī sirmā vecumā, vienojot dažādu paaudžu sabiedrību brīvā laika aktivitātēs - ja vien ir vēlme un prieks to darīt! Un Vilnim piemīt gan dzīvesprieks, gan uzņēmība, gan vēlme un azarts!

Inga Kuple

Inga Kuple ir gaidu vadītāja Latvijas Skautu un gaidu centrālajā organizācijā. Inga savas gaidu gaitas sākusi līdz ar Latvijas skautu un gaidu organizācijas atjaunošanu deviņdesmito gadu sākumā.

Vadītājas Ingas uzņēmīgums pierādās tajā, ka viņa brīvprātīgi atjaunoja Tukuma skautu un gaidu vienības darbību un 4 gadu laikā viņas vienība ir attīstījusies no 3 biedriem līdz 35 biedriem, dodot vērtīgu ieguldījumu vietējās kopienas un pilsoniskās sabiedrības attīstībā, jo Tukuma skauti un gaidas aktīvi iesaistās Tukuma novada dzīvē, piedaloties Tukuma novada domes organizētajos pasākumos un veicot labo darbu. Vadītāja Inga arī vēlas dot labāko un paplašināt savu jauniešu redzesloku, kopā ar viņiem dodoties dažādos izzinošos izbraukumos pa Latviju un sadraudzības braucienos uz Lietuvu.

 Inga Kuple darbojas ne tikai aktīvi savā Tukuma vienībā, regulāri strādājot ar bērniem un jauniešiem, bet arī iesaistās nacionālu pasākumu organizēšanā dažādās nometnēs - mazskautu un guntiņu ziemas nometnē, 24. paralēlē, topošajā Baltijas džamborejā u.c.

Brīvprātīgā darba stundas gada laikā nav tik vienkārši saskaitīt, katru nedēļu tās noteikti ir vismaz 10 stundas, ko reizināt ar 53 nedēļām, sanāk 530 stundas. Un tas ir tikai gada laikā!

 

 

Jelgavas pilsētas domes pateicības rakstu par aktīvu brīvprātīgā darba veikšanu Jelgavas pilsētā saņems:

Līga Millere

Mārīte Kvedara 

Līga Millere un Mārīte Kvedara pārstāv radošo domu un darba centru “Svētelis”. Darbojas jau vairākus gadus. Ir aktīvas dažādās jomās un palīdz ikvienam “Svēteļa” dalībniekam. Abas brīvprātīgās ir viss: vasarā kopā ar centra dalībniekiem pieskata dārzus – ravē, laista, novāc ražu. Sniedz atbalstu un motivāciju darboties lai iemācītos par sevi parūpēties. Ir iemācījušas darboties un rast prieku no darba darīšanas.

Palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir iemantojušas lielu uzticību dalībnieku vidū, kuriem iet grūtāk, jo viņas sniedz sirds siltumu, kas ir tik ļoti nepieciešams.

Vladislavs Romanovs

Vladislavs Romanovs ir Jelgavas krievu biedrības “Istok” brīvprātīgais, kas palīdz jebkurā pasākumā ar apskaņošanu un brauc to darīt ar savu apskaņošanas aparatūru. Nesavtīgi palīdz labdarības pasākumos. Viņš ir kā “dzirkstelīte” biedrībā, kas producē dažāda veida idejas jauniešu piesaistei nevalstisko organizāciju darbībā.  2018. gadā, kā arī iepriekš veido un apskaņo Ziemassvētku pasākumus bērniem Jelgavas pilsētā. Viņam ir liela pieredze pasākumu veidošanā, apskaņošanā un apgaismošanā, ar ko labprāt dalās arī mūsu organizācijā. Pateicoties Vladislavam, biedru rindas 2018. gadā ir papildinājuši jaunieši.

Svetlana El Žuni

Svetlana El Žuni darbojas Jelgavas baltkrievu biedrībā “Ļanok” kā aktīva brīvprātīgā no 2009. gada. Šajā laikā Svetlana pierādījusi sevi kā atbildīgu, radošu, iniciatīvas bagātu, uzņēmīgu sievieti. Viņa ir ļoti atbildīga, precīza un korekta. Svetlana pēc savas iniciatīvas izdomājusi, saplānojusi, noorganizējusi un novadījusi dažādas aktivitātes biedrības biedriem, Jelgavas pilsētas, Latvijas un Baltkrievijas iedzīvotājiem un bērniem gan labdarības, gan kultūras jomā.

Cilvēcisku un reliģisku motīvu vadīta, Svetlana veicina lokālpatriotisma attīstību mazākumtautību pārstāvju vidē, bez atalgojuma pastāvīgi strādā gan klātienē, gan sociālajos tīkos, lai ne tikai saglabātu baltkrievu kultūru Jelgavā un Latvijā kopumā. Bet arī, lai radītu gandarījuma sajūtu visiem pilsētas iedzīvotājiem. Svetlana ir piesaistījusi citus brīvprātīgos šajā darbā.

Dzintra Muša

Dzintra Muša Latvijas bērnu fonda Jelgavas nodaļā darbojas jau 7 gadu garumā. Sirsnīgs un labsirdīgs cilvēks. Tā vien šķiet, ka labdarība ir viņas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Dzintra ir 2 bērnu māte un 2 mazbērnu vecmāmiņa. Bērnu fonda aprūpē ir ap 100 ģimeņu, kurās kopā ir ap 400 bērnu. Dzintra neviena nemudināta, pati pieteicās apsekot ģimenes lai darbs ritētu raitāk uz priekšu un varētu palīdzēt fondam. No Dzintras nesavtīgās darbības var mācīties ikviens kā būt labākam cilvēkam un nevajag daudz lai varētu izdarīt lielus darbus. Viņa labo dod vienmēr tiem, kuriem tas nepieciešams.

Antra Skuja

Antra Skuja Latvijas bērnu fonda Jelgavas nodaļā darbojas jau 23 gadu garumā. Antra ir 8 bērnu mamma un 16 mazbērnu vecmāmiņa. Antrai ir ļoti prasmīgas rokas un piemīt liela darba mīlestība. Un viņa ir lieliska aprūpētāja ne tikai vienai no savām mazmeitiņām, bet arī citiem bērniem no citām aprūpes ģimenēm.

Līdz 2014. gadam Antra strādājusi arī slimnīcā “Gintermuiža’’ par aprūpētāju veco ļaužu nodaļā.

Vienmēr atrod laiku lai palīdzētu bērnu fondam. Ļoti uzteicama ir Antras palīdzība pie bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpēšana. Antras hobiji ir kulinārija, puķes, dārza kopšana.

Silvija Melita Dālmane

Silvija Melita Dālmane jau daudzus gadus ir Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļas vadītāja. Dālmanes kundzes kandidatūra izvirzīta par  nesavtīgu ieguldījumu daudzbērnu ģimeņu un bērnu atbalstīšanā, un viņu mentālās dzīves piepildīšanā.

Dālmanes kundze visiem nesavtīgi palīdz, piedalās un organizē daudz un dažādas labdarības akcijas. Ļoti svarīgs ir morālais atbalsts, ko Dālmanes kundze sniedz visām ģimenēm, ar kurām strādā. Viņa kopā ar visiem dodas uz dažādiem pasākumiem, iesaista ģimenes piedalīties sporta aktivitātēs, motivē vienmēr pamēģināt un uzdrīkstēties ko jaunu nebaidoties no tā, ka nesanāks.

Katru gadu tiek rīkotas dažādas radošās darbnīcas un Ziemassvētku pasākumi, kurus Bērna fonda dalībnieki gaida ar nepacietību.

Dālmanes kundzes nesavtīgums un vēlme palīdzēt ir tās lietas, kuras var mācīties ikviens. Ar Silvijas kundzes palīdzību daudzas jaunās ģimenes, kurām citur nav bijis atbalsta ir radušas iespēju šeit būt, iemācīties ko jaunu un uzzināt visu, ko nozīmē ģimenes mīlestība un atbalsts.

Marija Ruščaka

Marija Ruščaka Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē darbojas jau ļoti daudz gadus. Marija kā brīvprātīgā strādā zupas virtuvē. Paralēli tam, Marija iepērk visus nepieciešamos produktus, uzmana lai nekā netrūktu.

    Marijas kundze ir arī cilvēks, ar kuru var aprunāties, pastāstīt par savām sajūtām, rast komunikāciju, ko ikdienā tik bieži šiem cilvēkiem nenākas izjust.

   Marija ļoti cītīgi darbojas arī baznīcā brīvprātīgi pildot dažādus saimniecības darbus.

Visus šos pienākumus pildot paiet ļoti ilgs laika periods. Taču Marijas kundze par to nebēdā, viņa nesavtīgi strādā Jelgavas iedzīvotāju labā un priecājas par katru iespēju palīdzēt, ja vien kādam ir radusies šāda nepieciešamība.

Neskatoties uz savu cienījamo vecumu, Marijas kundze ir ļoti aktīva un lielāko daļu savas dienas gaitas pavada darbojoties brīvprātīgajā darbā.

Valters Peipiņš

Valters Peipiņš 2018. gadā sevi ir pierādījis kā ļoti aktīvs, zinošs, un izpalīdzīgs brīvprātīgais. Valters mācās Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Valters ir arī aktīvs tautas deju dejotājs. Paralēli skolas aktivitātēm un  dejām, Valters atrod laiku, kuru veltīt brīvprātīgajam darbam. 2018. gadā Valters ir darbojies lielākajos festivālos – Ledus skulptūru festivālā, Smilšu skulptūru festivālā, Pusnakts maratonā Jelgavā, Labsajūtas festivālā “Esi” u.c.

Visas vasaras garumā Valters ir darbojies kā brīvprātīgais pagalma florbola turnīrā “Basta floorball” un arī pagalma futbola turnīrā “Basta floorball”. Nekad neatsaka palīdzību un darbojas visur, kur nepieciešams. Valters iesaistās un iesaista arī citus klasesbiedrus, jo vienmēr prot izstāstīt ko un kā ir darījis. Priecājamies par to, ka Valters darbojas kā brīvprātīgais, jo viņam vienmēr var uzticēties un zināt, ka visi pienākumi tiks paveikti lieliski.

Valteram piemīt laba humora izjūta un ir lieliskas komunikācijas prasmes ar cilvēkiem.

Adriana Lešinska

Adriana Lešinska - atraktīva, dzīvespriecīga, ļoti atbildīga meitene un  fantastika brīvprātīgā, no kuras ikviens varētu ņemt labu pieredzi. Adriana ir ļoti aktīva - piedalās dažādos skolas pasākumos, aktivitātēs, sporto, dzied, spēlē teātri un paralēli tam, vienmēr atrod laiku brīvprātīgajam darbam. Šī brīvprātīgā ir kā vēstnesis pārējiem par to, kā ir strādāt kā brīvprātīgajam, ko tas nozīmē. Un ne bez iemesla - ar Adrianas iedvesmu un harizmu, viņa ir panākusi, ka Jelgavas brīvprātīgo rindas tikai un vienīgi pieaug.

 Šajā mazajā laika sprīdī, Adriana ir piedalījusies dažādos pasākumos, labdarības akcijās, semināros, pusnakts maratonos, veco ļaužu dienās u.c.  Viņa visu dara ar lielu degsmi un gaišumu - prot ieklausīties citos, spēj saprasties gan ar lieliem, gan maziem, gan ar pieaugušiem, gan ar bērniem. Adriana vienmēr savos uzticētajos pienākumos metas iekšā ar 100% atdevi. Šāds cilvēks ir liels ieguvums gan pilsētai, gan sabiedrībai!

Anete Barovska

Aneti Barovsku raksturo – gardi smiekli, dzīvesprieks, atbildība par paveikto un prieks. Anete esot brīvprātīgajos jūtas kā zivs ūdenī un ir sajūta, ka ar katru reizi Anete metas iekšā aktivitātēs ar neizmērojamu azartu un vēlmi izdarīt visu vēl labāk kā ir. 15 gados paveikt tik daudz labu darbu un tiekties uz tikai uz priekšu ir apsveicami. 2018. gadā Anete ir piedalījusies gandrīz visos pasākumos, kuros ir bijusi nepieciešama brīvprātīgo līdzdalība. Ašo ideju ģenerators un vienmēr kustībā esoša.

Sanija Linde

Tā vien liekas, ka tie klusākie ūdeņi ir visdziļākie. Bet tad, kad tie ūdeņi iešūpojas, tad ir Sanijas Lindes laiks. Maza, trausla un vienmēr mīļi smaidoša meitene. Taču lielu, jo lielu darbu darītāja. Sanija ir kā domu nolasītāja, kura vienmēr zina kurā brīdī ir jābūt klāt un jāpalīdz. Viņas nesavtīgums un labestība spraucas ārā pa visām vīlītēm. Sanija ir brīvprātīgo ieguvums, jo spēj saprasties ar visiem par visu. Sanijas kontā jau nopelnīti 105 bonusa punkti pildot daudz, dažādus pienākumus. Kā piemēram, ir piedalījusies vairāku pasākumu organizēšanā Jelgavā, piem.:  “BASTA FOOTBALL”, “Jauniešu forums”, “ZinīBums”, kā arī saliedējošās orientēšanās sacensībās jauniešiem pa Jelgavu , “ Jelgavas velobrauciens”, “Jelgavas Roņi”,  “Ledus skulptūru festivāls”, “Jelgavas pilsētas svētki (2018.g.)” u.c.

Laima Dille

Laima Dille darbojās kā brīvprātīgā jauniešu apvienībā “Brīvprātīgie Jelgavai”.

Laima ir piedalījusies vairāku pasākumu organizēšanā Jelgavā, piem.:  “BASTA FOOTBALL”, “Jauniešu forums”, “ZinīBums”, kā arī saliedējošās orientēšanās sacensībās jauniešiem pa Jelgavu , “Jelgavas velobrauciens” “Jelgavas Roņi, “Ledus skulptūru festivāls”, “Jelgavas pilsētas svētki”, u.c. Ik trešdienu Laima kopā ar pārējiem brīvprātīgajiem dodas ielasīt laikrakstu “Jelgavas vēstnesis”. Pēc tam Laima šo ierakstu izrediģē un nosūtīta Jelgavas Neredzīgo biedrībai, lai cilvēki, kuriem nav iespēja pašiem laikrakstu lasīt, to var klausīties ierakstā. Rediģēšana aizņem ļoti ilgu laiku un Laimai ir liela pacietība darboties ar šo visu. Viņa vēl paspēj apmācīt arī citus kā pareizi darboties ar iekārtu un veikt ielasīšanu.

Laima sekmīgi spēj sazināties ar dažādām personām gan lietišķi, gan arī neformāli. Laima ir spējīga patstāvīgi izpildīt uzticētos darbus, kā arī, pēc labākās gribas, izpalīdzēt neparedzētās situācijās, pasākumu organizēšanā. Pret uzticētajiem darbiem attiecas atbildīgi un rūpīgi, ieguldot maksimālu atdevi katrā no tiem. 

Laima brīvprātīgajam darba velta ļoti daudz laika. To pierāda arī sakrāto bonusa punktu skaits – 251 punkts.

Anita Dille

Anita Dille darbojās, kā brīvprātīgā jauniešu apvienībā “Brīvprātīgie Jelgavai”.

Anita ir piedalījusies vairāku pasākumu organizēšanā Jelgavā, piem.:  “BASTA FOOTBALL”, “Jauniešu forums”, “ZinīBums”, kā arī saliedējošās orientēšanās sacensībās jauniešiem pa Jelgavu, “Jelgavas velobrauciens” (2016., 2017., 2018.g.), “Jelgavas Roņi (2017.g., 2018.g.),  “Ledus skulptūru festivāls (2018.g.)”, “Jelgavas pilsētas svētki (2018.g.)”, u.c.

Anita sekmīgi spēj sazināties ar dažādām personām gan lietišķi, gan arī neformāli. Anita ir spējīga patstāvīgi izpildīt uzticētos darbus, kā arī, pēc labākās gribas, izpalīdzēt neparedzētās situācijās, pasākumu organizēšanā. Pret uzticētajiem darbiem attiecas atbildīgi un rūpīgi, ieguldot maksimālu atdevi katrā no tiem.

Anita Dille ir iniciatīvas bagāta, aktīva, atbildīga ar radošu pieeju pret pienākumiem, atsaucīga, izpalīdzīga, pretimnākoša. Profesionalitāte, labestīgums, humora izjūta un vēlēšanās izdarīt visu iespējamo, nepadoties – ir tās īpašības, kuras raksturo Anitu.

Vanda Egle

Vanda Egle Jelgavas invalīdu biedrībā darbojas no 1990. gada. Aktīvi piedalās invalīdu biedrības darbā. Darbojas labdarības komisijā. Strādā pie humānās palīdzības sadales invalīdiem. Organizē biedrības kultūras pasākumus.  Sniedz palīdzību gulošiem invalīdiem. Darāmo darbu klāsts ir gana plašs un Vandai tam visam atliek laika. Palīdzēt un vairot labestību –tas ir Vandas vislielākais spēks.

Olga Golcvarte

Jau vairāk nekā 4 gadus Olga Golcvarte katru sestdienu no 10:00 – 14:00 aktīvi piedalās Ukraiņu kultūras centra “Džerelo” bērnu studijas “Džereļce” darbībā. Olga ir viena no organizatoriem, dalībniekiem. Olga vada radošās darbnīcas. Olga ir “Džereļce” iedvesmas avots. Veicina starpkultūru dialogu un mijiedarbību starp dažādām etniskajām grupām, saglabā ukraiņu tradīcijas, nodod nākamajai paaudzei ukraiņu kultūras mantojumu.

Ina Spirta

Marina Boicova

Irēna Locmere

 

Brīvprātīgās pašas pēc savas gribas ir nolēmušas ziedot savu laiku, zināšanas un pieredzi darbojoties biedrībā “Zelta rokas”, lai veiktu sabiedriski lietderīgu darbu, tādējādi sniedzot savu devumu ne tikai rokdarbnieku kustības attīstībā popularizējot un mācot arodu prasmes, lai saglabātu tautas tradicionālās rokdarbu tehnikas, bet arī lai iesaistītos projektos mazinot sociālās atstumtības riskus. Šo projektu ietvaros mazinot sociālās atstumtības risku un sekmējot iesaisti sabiedriskajā dzīvē, tiek organizētas meistarklases / nodarbības sociāli mazaizsargātām personām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citiem interesentiem, kur mācību laikā dalībnieki varēja apgūt rokdarbnieku prasmes dažādās tehnikās. Biedrība aicinot uz nodarbībām uzsver, ka rokdarbi ir uzskatāmi par vienu no mākslas terapijas veidiem ar kura palīdzību var rosināt savas iekšējās pasaules izzināšanu un sakārtošanu.

Anastasijai Ciesa

Anastasija Ciesa ir aktīva jauniete, kas aktīvi iesaistās dažādu jauniešu pasākumu organizēšanā Jelgavā, tostarp darbojoties arī kā Biedrības Kultūras un mākslas centram “Nātre” (KMC “Nātre”) brīvprātīgā.

Aktīvs darbs Kultūras un mākslas centrā bijis arī vasarā. Anastasija kā brīvprātīgā iesaistījusies bērnu nometņu organizēšanā Jelgavā, kā arī ģimenes pasākumu “Pludmales festiņš 2017, 2018” mākslas radošo (sevišķi bērnu seju apgleznošanas) darbnīcu nodrošināšanā Jelgavas promenāde.

Turpinot sadarbību ar KMC “Nātre”, Anastasija piedalījusies sarunu cikla “Cepums ar Slavenību” organizēšanas, kuros pulcējušies kopsaitā ap 300 jauniešu no Jelgavas un citām Latvijas pilsētām. Ar augstu atbildības izjūtu piedalās arī maznodrošināto Jelgavas ģimeņu Ziemassvētku pasākuma organizēšanā 2018. gada decembrī, kā arī “Nātres” 10. Gadu jubilejas pasākumu – semināru, kino vakaru (“Bille un pankūkas”, “Baltu ciltis: Danči un speķis”, u.c.) organizēšanā.

Anastasija ar augstu atbildību piedalījusies visos Jelgavas pasākumos, to plānošanas sanāksmēs. Ja reiz ir apsolījusi ierasties un palīdzēt, vienmēr tur savu doto vārdu, neraugoties, ka dzīvo 40 minūšu brauciena attālumā no pilsētas. Tās ir īpašības, kuras īpaši ir jāakcentē un jānovērtē, strādājot ar jauniešiem. Attālums nav šķērslis dotā vārda turēšanai un brīvprātīgā darba pienākumu veikšanai. Viņa ir uzticama, godprātīga un ar atbildības sajūtu veic sev uzticētos pienākumus. Lielisks piemērs citiem jauniešiem, kā arī potenciālais nākotnes līderis.

Astra Ozoliņa

Astra Ozoliņa, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas trenere, jo vakaros ir aktīvākie treniņu nodarbību grafiki.

 Kādam brīvprātīgais darbs saistās ar profesiju vai pienākumu pildīšanu, taču Astrai Ozoliņai tas saistās ar Jelgavas neredzīgo biedrības biedru veselības stiprināšanas procesiem. Katru otrdienas rītu nāk pretī un sagaida ar oranžajiem uzročiem, kurus palīdz uzvilkt gan personai ar daļēju redzes zudumu, gan pēc smagi pārciesta insulta. Astra spēj motivēt nodarboties ar peldēšanu cilvēkus, kuri nemāk peldēt vai kādu iemeslu pēc baidījās no ūdens. Astra jau 10 gadu garumā brīvprātīgi velta savu uzmanību ik katram Jelgavas neredzīgo biedrības peldētājam. Astra ir drošības turētāja peldēšanas aktivitāšu laikā, jo cilvēks labi jūtas tikai “drošībā”.

Astru saucam par savējo un sakām milzīgu paldies par to, ka nebaidījās un uzdrīkstējās komunicēt un strādāt ar SAVĀDO cilvēku, no kura sabiedrība dažkārt baidās, jo izdzirdot vārdu neredzīgs – tātad slims vai savādāks.

Sergey Mordvintsev

Sergey Mordvintsev Jelgavas krievu biedrībā “Istok” darbojas jau vairākus gadus. Sergeys ir neaizvietojams brīvprātīgs palīgs darbiem ar prezentēšanas tehniku, materiālu fimēšanu un montāžu. Tā 2018. gadā tapa pasākumi, kuros rādīja Sergeya veidoto video un bilžu projekciju: Latvijas simtgadei veltīts pasākums “Pavasara kaleidoskops, Latvija 100”, Annai Germanai veltīts koncerts “Pazīstamās kinofilmu melodijas” u.c. Jāpabilst, ka video projekcija ir viena no neatņemamām daļām, kas padara jebkuru pasākumu dzīvīgāku un piepildītāku.

Sergeys dalās ar uzņemtajām fotogrāfijām no pasākumiem sociālajos tīklos, ar kuru palīdzību iedzīvotājiem ir priekšstats par notikušo pasākumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Linda Vovere

JPPA Sabiedrības integrācijas pārvalde

Jaunatnes lietu speciāliste

tālr. uzziņām: + 371 63005524

 e-pasts: linda.vovere@dome.jelgava.lv

 

 

 
Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019