Jūnijs

Norisinājās trešais “Basta Football" sacensību posms

2016-06-30

30.jūnijā norisinājās trešais "Basta Football" sacensību posms, kas notika Jelgavas 6.vidusskolas stadionā. Trešajā posmā piedalījās 21 ielu futbolistu komanda: 5 - vecākajā grupā (1991.-1999.g.dz.), 11 - vedējā grupā (2000.-2004.g.dz.) un 7 - jaunākajā grupā (2005.-2009.g.dz.).

Lasīt vairāk


Izsludināts projektu konkurss Zemgales NVO Projektu Programmā

2016-06-30

Zemgales NVO Centrs sadarbībā ar LR Kultūras ministriju izsludina Zemgales NVO Projektu Programmu, kuras mērķis ir veicināt Zemgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā 2016. gada konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 3 jomu atbalstam...

Lasīt vairāk


Noslēdzās projekts – bērnu nometne „Multikulturālā nedēļa Jelgavā”

2016-06-20

Biedrība “Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” ar prieku paziņo, ka ar pozitīvu rezultātu noslēgusies bērnu nometne „Multikulturālā nedēļa Jelgavā”. Izglītojoši attīstoša bērnu nometne piedalījās divdesmit dažādu tautību bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem. Septiņu dienu laikā noorganizēti vairāki pasākumi, kur katra nometnes diena tika veltīta kādas tautas – latviešu, baltkrievu, ebreju, poļu, krievu, ukraiņu, čigānu un lietuviešu – kultūras un tradīciju iepazīšanai.

Lasīt vairāk


Jauniešu iniciatīvu konkursa “JAUNIEŠI VAR!” rezultāti

2016-06-20

Šogad pirmo reizi, aprīlī, Jelgavas dome izsludināja Jelgavas pilsētas domes jauniešu iniciatīvu konkursu “Jaunieši var”. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt pretendentu iniciatīvu, kura veicina Jelgavas jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmējot viņu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un pašattīstības procesu, kā arī aktīvu jauniešu līdzdalību projekta īstenošanā.

Lasīt vairāk


Labestības skrējiens „Nes cerību 2016” (Pasākums „Nes cerību 2016” sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem ir pārcelts uz 28.augustu.)

2016-06-17

Sekmējot ģimeņu kopā būšanu, lietderīgu un sportisku brīvā laika pavadīšanu sieviešu biedrība „Harmonija” sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi 28.augustā (pasākums sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem ir pārcelts uz 28.augustsu.) Jelgavas Stacijas parkā no plkst.10:00 līdz 12:00 (dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:30) organizē simbolisku labestības skrējienu „Nes cerību 2016”, kura mērķis ir integrēt sabiedrībā cilvēkus ar īpašām vajadzībām, pievēršot sabiedrības uzmanību viņu problēmām un ikdienai, uzsverot, ka mēs visi varam darboties kopā un nav nozīmes ne nacionalitātei, ne vecumam, ne veselības stāvoklim, jo visi esam līdzvērtīgi cilvēki.

Lasīt vairāk


Norisinājās otrais “Basta Football" sacensību posms

2016-06-17

16.jūnijā norisinājās otrais "Basta Football" sacensību posms, kas notika Jelgavas 6.vidusskolas stadionā. Otrajā posmā piedalījās 31 ielu futbolistu komandas: 4 - vecākajā grupā (1991.-1999.g.dz.), 18 - vedējā grupā (2000.-2004.g.dz.) un 9 - jaunākajā grupā (2005.-2009.g.dz.).

Lasīt vairāk


Siltā laikā brīvprātīgie kļūst arvien pieprasītāki

2016-06-16

Jelgavas brīvprātīgie jaunieši no apvienības “Brīvprātīgie Jelgavai” turpina aktīvi strādāt, piedaloties un atbalstot dažādus pasākumus Jelgavā. Festivāls “Helsus 2016” pulcēja interesentus 2016.gada 21.-22.maijā Pasta salā Jelgavā. Festivālā piedalījās zinātnieki, lektori, praktiķi, kuri ne tikai spēja uzrunāt un likt ieklausīties, bet arī paši kalpoja par pierādījumu sevis sacītajam. Savu festivāla darbību organizatori veidoja septiņos dārzos: dvēseles, vides, uztura, sevis izziņas, veselības, fiziskās prakses dārzs, kā arī bērnu stūrītis. Visos dārzos brīvprātīgā darba veicēji nodrošināja nepārtrauktu to darbību, lai pēc iespējas vairāk apmeklētajiem būtu iespēja iepazīties ar visiem dārziem vienas dienas laikā.

Lasīt vairāk


Eiropas Parlamenta Digitālā piektdiena Jelgavā

2016-06-09

Eiropas Parlamenta Informācijas birojam Latvijā ir prieks par Jelgavas panākumiem digitālajā jomā, tāpēc š.g. 17.jūnijā Jelgavā notiks Eiropas Parlamenta Digitālā piektdiena. Dienas laikā Jelgavā viesosies Eiropas Parlamenta deputāti, lai kopā ar pedagogiem, IT nozares pārstāvjiem, studentiem, skolēniem, senioriem un citiem interesentiem apspriestu digitālās ēras likumus un to nozīmi katra Latvijas cilvēka dzīvē.

Lasīt vairāk


Diskusija par pētījumu "Integrācijas stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni to īstenošanai romu integrācijai"

2016-06-08

Šodien, 8.jūnijā Jelgavas pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas ietvaros norisinājās diskusija par šā gada pirmajā pusē prezentēto aktuālo pētījumu "Integrācijas stratēģiskie uzstādījumi un rīcības virzieni to īstenošanai romu integrācijai" un par paveiktiem darbiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā romu integrēšanas jomā par periodu 2004. -2014.gads. Izpēti veica ekspertu grupa biedrības “Izglītības projekti” projekta “Atbalsta sistēmas uzlabošana romu bērniem un jauniešiem” ietvaros sadarbībā ar JPPI “Jelgavas izglītības pārvalde”.

Lasīt vairāk


Jelgavnieki bauda krievu kultūru Jelgavā

2016-06-07

Sakot no 4.jūnija visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar krievu kultūras mantojumu, apmeklējot Krievu kultūras dienu pasākumus, kurus piedāvā Jelgavas krievu biedrība „Istok” sadarbībā ar JPDA Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Kultūras dienas ir nozīmīgas pasākumu kopums mazākumtautību kultūras mantojuma un identitātes saglabāšanai, kā arī tolerances un starpkultūru dialoga vecināšanai. Krievu kultūras dienas Jelgavā notiek ik gadu, tās palīdz izzināt krievu tautas tradīcijas un kultūru.

Lasīt vairāk

Kalendārs

«

»
P
O
T
C
P
S
Sv
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde © 2019